Huisregels

Dagbesteding

 • We zijn op tijd aanwezig
 • We melden ons bij afwezigheid af bij de begeleiding (liefst één dag van tevoren)
 • We verlaten de zorgboerderij niet zonder toestemming
 • We komen niet zonder toestemming van de begeleiding aan elektrisch gereedschap of apparaten (tenzij anders afgesproken)
 • Wanneer we iets niet weten, kunnen we dit altijd vragen. Domme vragen zijn er niet
 • We trekken (werk) kleding aan die vies mag worden
 • We pakken niets ongevraagd uit de kastjes
 • Corvee doen we samen
 • We komen niet aan de brandblussers, de begeleiding weet hoe deze werkt
 • Bij brand of ongelukken roepen we de begeleiding of bellen 112
 • We geven aan wanneer we iets niet leuk vinden
 • We roepen de begeleiding wanneer we niet verder kunnen met het werk
 • De medewerkers maken een dagprogramma en houden daarbij rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt  Omgangsregels

  • Roken is binnen niet toegestaan
  • Het bezit, het gebruik of het onder invloed zijn van drugs of alcoholische dranken is niet toegestaan
  • Er mag geen handel worden gedreven zonder toestemming van de begeleiding
  • Het meenemen van huisdieren is zonder voorafgaand overleg niet toegestaan
  • We laten elkaar uitspreken
  • Agressie in woorden en daden is niet toegestaan
  • Discriminerende woorden of kwetsende opmerkingen worden niet getolereerd
  • We vloeken niet
  • We schoppen of slaan niet
  • We roddelen niet over elkaar
  • We vernielen niets van elkaar of van de zorgboerderij
  • We behandelen elkaar met respect
  • We gaan uit van de mogelijkheden van de cliënten, maar zijn ook op de hoogte van de beperkingen
  • We controleren regelmatig hoe het met onze cliënten gaat
  • Persoonlijke situaties of problemen die in de groep worden besproken zijn vertrouwelijk en worden niet besproken met buitenstaanders

  Kritiek bespreken we in eerste instantie met de begeleiding

  • Klachten en/of problemen bespreken we in eerste instantie met de begeleiding
  • We zorgen ervoor dat cliënten andere cliënten niet lastig vallen
  • We praten met elkaar als iets ons dwarszit

  Hygiëne

  • Na elk toiletbezoek wassen we onze handen
  • Voor het eten wassen we onze handen
  • We laten het toilet schoon achter
  • Geef aan wanneer het wc-papier op is
  • We komen niet in onze vieze (werk) kleren in de keuken of andere hygiënische ruimten
  • Eten en drinken wordt opgeruimd

  Eten en drinken

  • Drinken wordt verzorgd door de zorgboerderij
  • Er wordt niet ongevraagd iets te drinken of te eten gepakt
  • We eten gezamenlijk in een rustige sfeer
  • We helpen cliënten (zo nodig) met eet- en/of drinkproblemen